EN
RO

Caută text


QuickBible.ro

Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca, prin ele, să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat...
1 Timotei 1:18-19