EN
RO

Sortează textul din

Biblia
VT
NT
Gen
Exod
Lev
Num
Deut
Ios
Jud
Rut
1Sam
2Sam
1Împ
2Împ
1Cron
2Cron
Ezra
Neem
Est
Iov
Ps
Prov
Ecl
Cânt
Isa
Ier
Plâng
Ezec
Dan
Osea
Ioel
Amos
Obad
Iona
Mica
Naum
Hab
Ţef
Hag
Zah
Mal
Mt
Mc
Lc
In
Fapt
Rom
1Cor
2Cor
Gal
Efes
Fil
Col
1Tes
2Tes
1Tim
2Tim
Tit
Flm
Evr
Iac
1Pet
2Pet
1In
2In
3In
Iuda
Apoc

QuickBible.ro

Cine își ascunde fărădelegile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele capătă îndurare.
Proverbele 28:13