EN
RO

QuickBible.ro

Căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Cristos.
Ioan 1:17