EN
RO

QuickBible.ro

Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!
Matei 5:6