EN
RO

Biblia în diferite versiuni

Geneza 1:1

Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronomul
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împărați
2 Împărați
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmi
Proverbele
Eclesiastul
Cânt. Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plâng. lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Țefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Tit
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Apocalipsa

Concordanță biblică

Teste QuickBible.ro


Q & A

Întrebări și răspunsuri pe diferite teme biblice și religioase.

» Este Isus Dumnezeu?

» Cum ne putem încrede în Dumnezeu?

» Cine este Dumnezeu?

Subiecte biblice

Aproximativ 3000 de liste tematice de versete biblice.

Banner Web cu versete biblice

QuickBible.ro oferă posibilitatea tuturor celor interesați de a promova Cuvântul Domnului pe site-ul personal să poată genera un banner web cu versete biblice (aleator din aprox. 400 de texte).

Aplicație pentru citirea zilnică a Bibliei

Aplicație desktop ce se poate instala pe orice sistem de operare Windows. Cuprinde 5 versiuni de Scriptură și 3 programe de citire a Bibliei și o secțiune specială dedicată celor interesați de exersarea memorării Scripturii.

Grafice

Grafice cu frecvența apariției diferitelor cuvinte în Scriptură.

Top versete din fiecare carte

O ierarhizare a versetelor din fiecare carte pe baza numărului de apariții pe paginile web. Cu cât un verset este mai mult folosit, cu atât are un coeficient mai ridicat în această ierarhie.

QuickBible.ro

Cântați Domnului o cântare nouă! Cântați Domnului, toți locuitorii pământului!
Psalmi 96:1