EN
RO

Selectează litera

QuickBible.ro

Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Cristos pe care L-ai trimis Tu.
Ioan 17:3