EN
RO

Selectează litera

QuickBible.ro

Aceasta este porunca Mea: să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit Eu.
Ioan 15:12