EN
RO

Selectează litera

QuickBible.ro

Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Cristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului.
Romani 8:1