EN
RO

Selectează litera

QuickBible.ro

Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Cristos, care S-a dat pe Sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți...
1 Timotei 2:5-6