EN
RO

Selectează litera

QuickBible.ro

Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut.
Geneza 1:27