EN
RO

Categorii

QuickBible.ro

Căci Domnul este drept, iubește dreptatea, și cei neprihăniți privesc fața Lui.
Psalmi 11:7