EN
RO

Categorii

QuickBible.ro

Astfel, dar, după cum ați primit pe Cristos Isus, Domnul, așa să și umblați în El.
Coloseni 2:6