EN
RO

Selectează litera

QuickBible.ro

Pentru că cei nenorociți sunt asupriți și pentru că săracii gem, acum, zice Domnul, Mă scol și aduc mântuire celor obijduiți.
Psalmi 12:5