EN
RO

Categorii

QuickBible.ro

Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu.
Romani 3:23